Látomások
Ha elég nagyok az álmok
és a vágyak,
akkor a körülmények
nem számítanak...
 


Natália nővér látomásai!


A szerzetesnő látomásait 1945. november 19.-én Mindszenty bíboros Dr. Szabó Imre tb. kanonok, esperes, pápai kamarás, Kecskés Pál pápai prelátus, és Dr. Bánk József egyetemi tanárokkal vizsgáltatta ki. A három főből álló bizottság a nővér látomásait hitelesnek nyilvánította.

A nővér feljegyzéseit már 1941-től XII. Pius pápának továbbították, aki a nővér látomásainak hatására 1942-ben hivatalosan is megadta Máriának a Világ Győzelmes Királynője címet.

Natália nővér Magyarország jövőjét illető látomásai. (részletek)


 

Az 1940-es év látomásaiból: „Az úr Jézus szavai: „Amint a megváltás a betlehemi istállóból indult, úgy fog elindulni Magyarországról nagy művem: a bűnök eltörlése, a lelkek megszentelése, a sátán letaszítása, az én országomnak diadalmas uralma.” „Magyarország engeszteléséért kész vagyok az egész világon könyörülni… Akarom, hogy Édesanyám, mint a Világ Győzelmes Királynőjének tisztelete Magyarországról induljon el…” 

„Magyarország engeszteléséért kész vagyok az egész világon könyörülni. Ez pedig - miként mondottam - annyiban fog sikerülni, amennyiben Szeplőtelen Anyámnak, mint a ,Világ Győzelmes Királynőjének' megadják a nyilvános tiszteletet és elismerést… Nemzetünket az Úr Jézus személyesen készíti fel az előttünk álló világtörténelmi, apokaliptikus fontosságú feladatra, ugyanis a Sátán fölötti végső győzelem és a megváltás beteljesedésének földi eszközéül - bármilyen hihetetlennek látszik is - a Mennyei Atya öröktől fogva Magyarországot választotta. Erre a feladatra azért lettünk kiválasztva, mert Szent István, első magyar királyunk országunkat a Szent Koronával együtt a Boldogságos Szűznek, az Úr Jézus Édesanyjának örökségéül és örökös tulajdonául adta…”

A nővér 1940-ből származó látomásaiból, szintén az úr Jézus szavai: „Nem a világnak, hanem a bűnnek, a sok lélek örök kárhozatának vége közeledik. Elérkezett az idő, hogy szavaim beteljesüljenek: Egy akol lesz és egy pásztor. (Fogas 1993, 162)…Egy új világ, egy új korszak lesz. Ez az a kor, amit az emberiség elvesztett a paradicsomban…” 


További fontos előzmény a Világ Győzelmes Királynője leányai és férfi szerzetesrendek megalakítása. 
Női ág: A szabadságharc századik évfordulója alkalmából, 1947 augusztusa és 1948 decembere között szervezett Boldog Asszony Évben Mindszenty bíboros megalapította a női rendet, melynek vezetésével Natália nővért bízta meg. A nővér a pártállami ideológia ellenségessége, a rendek „szétszóratásának” idején is, 1992-ben bekövetkezett haláláig életben tartotta a rábízott szerzetesrendet.
Férfi ág: A nővér látomásai szerint a férfi ág megalapítása Máriás Páter Gologit illette volna meg. A 40 éves diktatúra ezt azonban megakadályozta. A későbbi látomások már kifejezetten a férfiág megalakítására irányuló próbálkozások abbahagyására szólítanak fel. „ A férfiág álljon meg, ne mozdítsátok. Amikor eljön az ideje nagy mozgalom lesz! Külföldi segítséggel előbb felépül a kápolna. Addig Jézus felkészíti magának a tagokat. A férfiág tagjai szentek lesznek. Ott mind szentek lesznek. Sok világi pap fog belépni. Ezt mondta az Úr Jézus.” 

Csak akkor várhatsz segítséget, ha te magad is segítesz másokon!
 

látogató
van jelenleg
a weblapon.
Elérhetőség:
Tel: 06/30 209-6000
Masszőr képzés, masszázs oktatás egész évben!