Reinkarnáció
Mindent legyőztem, felismertem mindent. Lepergett rólam a világ hatalma. Elhagytam mindent, el az élet szomját, segítő nélkül, a saját erőmből.
 


Lélekvándorlás (reinkarnáció)!


A Buddhizmus tanai a következőket állítják:
A reinkarnáció szerint a lélek örök, a fizikai test csak átmeneti. Amikor valaki meghal, akkor csak a sűrű, fizikai teste hal meg, maga a lélek az egy új testbe költözik a léleknek megfelelő karma szerint.
Az újraszületés mozgatóereje a vágyakozás az után amit előző életeinkben nem oldottunk meg. Ez megoldásra, újra leszületésre, azaz jóvátételre vár. Amit pedig ebben az életünkben nem tudunk megvalósítani, azt továbbvisszük magunkkal és egy új életben kell megvalósítanunk. A karmánk elől nem lehet és nem is tudunk menekülni.


A Buddhizmus felfogata szerint, a karma mint rendszer egy személytelen, amely nem ismer kivételt, sem irgalmat, sem bocsánatot, csak következményeket, és a jóvátétel kötelességét. De ha a karmikus létben nincs helye a megbocsátásnak, és éppen nincs lehetőség a jóvátételre, akkor mi lesz az emberi kapcsolatokkal? Ha mindenki ugyanazt kapja vissza, mint amit tett, akkor végső soron mindenki mindent megérdemel, és a bűnök vég nélkül ismétlődhetnek. Ha pedig a karma megkerülhető egy tudatállapot változással, a bűn végső soron büntetlenül marad.

Rudolf Steiner (1861. február 27-én született Magyarországon –1925. március 30-én elhunyt Dornach-ban. polihisztor, filozófus stb.) által alapított antropozófia szerint az ember testből, lélekből és szellemből áll. A test az átöröklésnek, a lélek a karmának, a szellem pedig az újratestesülésnek, a reinkarnációnak van alávetve. Nem a lélek reinkarnálódik, születik ismétlődő módon testbe, hanem a szellemet hordozó individuum, az emberi én, mégpedig a lelkileg megélt karmának megfelelően. A természet egyéb birodalmaiban nincs reinkarnáció, ezért az ember kizárólag emberként testesülhet csak meg.

A reinkarnációs elméletek létrejöttének egy magyarázata lehet az is, hogy a regressziós hipnózisban részesült páciensek olyan múltbéli információkat mondtak el, amiket ők a jelenlegi életük során nem szerezhettek.

Istenben MIndannyian egyek vagyunk!

Egy idézet, a Bibiliából amin remélhetőleg sokan elgondolkoznak akik távoltartják magukat az efféle gondolatoktól:
"A tanítványok megkérdezték: „Miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?” Jézus így felelt: „Illés ugyan eljön és helyreállít mindent. Csakhogy én azt mondom nektek: Illés már eljött, de nem ismerték fel, úgy bántak vele, ahogy akartak. Így szenved majd tőlük az Emberfia is.”Ekkor a tanítványok megértették, hogy Keresztelő Jánosról beszélt nekik.

A katolikus egyházak eretnekségnek nyilvánították a lélekvándorlást és mégis mint láthatjuk a Bibliából elfelejtették ezt kivenni. Személyes hitem szerint, Isten mindenható és akkor engedi újraszületni az embert, amikor azt Ő jónak látja, (természetesen nem állati testbe).
Logikátlan lenne, ha nem így tenné, mert miért is tartogatna Isten a mennyben X számú hittel bíró lelket amikor őket „hadra foghatja” a  földön! Mi sem tennénk ezt másképp!


Elérhetőség:
Tel: 06/30 209-6000