Látomások

Ha elég nagyok az álmok
és a vágyak,
akkor a körülmények
nem számítanak...

 


Pió atya látomásai!1913. április 7-en megírja látomását P. Ágostonnak és kéri, levelét mutassa meg a rendtartomány főnökének, P. Benedettonak is.

 „Mielőtt pénteken reggel felkeltem volna, megjelent szobámban Jézus: Teljesen összetört és a sebektől eltorzult volt. A szerzetes és világi papság, közöttük egyházi méltóságokat viselők sokaságát mutatta meg nekem. Egyesek éppen miséztek, mások a szentmiséhez készülődtek, ismét mások a szentmise befejezése után vetkőztek. Gyötrelem volt látnom, ahogy Jézus szenved a fájdalomtól. Meg akartam kérdezni, mitől kínlódik. Nem felelt, de tekintetét a papokra irányította; kissé később rémülten és kimerülten elfordult tőlük és rám nézett. Félelmem egyre nőtt. Arcán két könnycseppet láttam végiggördülni. Felháborodva kiáltott fel: – „Mészárosok!"


Ismét rám nézett és így szólt: – Fiam, ne gondold, hogy halálfélelmem csak három óráig tartott. Nem. Ezek miatt, a jótéteményekkel elhalmozott lelkek miatt, a világ végéig halálosan gyötrődöm. Amíg halálfélelmem tart, ne aludjatok! Lelkem a részvét, az együttérzés egy-egy cseppjét sóvárogja; de magamra hagynak a közönyösség terhével. Szolgáim hálátlansága és közönye gyötrelmeimet még nyomasztóbbá teszi.

 – Ó, milyen lelketlenül viszonozzák szeretetemet! És ami még inkább elszomorít, közönyükkel a megvetés és hitetlenség is párosul. Hányszor lesújtottam volna már rájuk, ha az angyalok és az engem szerető lelkek ettől vissza nem tartottak volna!... Írd meg lelki atyádnak és mondd el neki, amit ma reggel láttál és hallottál. Kérd őt, mutassa meg leveledet a tartományfőnöknek...”
Jézus még folytatta. Azt azonban, amit ezután mondott, soha nem mondom el senkinek a világon. Ez a látomás olyan testi fájdalmakat idézett elő, hogy egész nap feküdnöm kellett, mert azt hittem belehalok...


Feltehetően látamásaiból származik a következő kinyilatkoztatása is:

"Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mén általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra! "


Elérhetőség:
Tel: 06/30 209-6000