Exorcism

Akik hisznek bennem, az én nevemben ördögöket űznek ki,
betegre teszik rá a kezüket,
és azok meggyógyulnak.

 


Ördögűzés (Exorcism)!

„Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak.” 

Ebben a részben Don Gabriele Amorth atya felszentelt hivatásos ördögűző könyvéből idézek többször, mert én sem tudnám saját szavaimmal jobban leírni az exorcismus lényegét!
Mint látható több ezer éven keresztül a hívő emberek tisztje (nem csak a papoké és prófétáké) volt az ördögök, démonok kiűzése az emberi testből. Ahogy fogyott a hit a földön, úgy lett egyre kevesebb az ördögűző. Ma már, szégyen és gyalázat, de alig találunk olyat, ki felvállalja ezt a feladatot világunkban, Magyarországról nem is beszélve.
Az ördögűzők társaságának világszerte harminc országban mintegy 250 katolikus pap a tagja. A szervezet egyik alapítója Gabriele Amorth atya, aki Róma legfőbb ördögűzőjeként vált ismertté. Halkan jegyezném meg, több mint 7 milliárd ember él a földön, tehát 250 pap csepp a tengerben, hiszen minden egyes papra több mint 28.000.000 ember jut, akik közül ha csak 1 %-ukat szálta meg démon, akkor is 280 ezer emberrel kellene foglalkozniuk.
Úgy gondolom, elég világosan kimondtuk már, hogy Jézus az ördögűzés hatalmát mindazoknak megadta, akik hisznek benne és az ő nevében cselekszenek. Ez a magánimádságokat   jelenti,   amelyeket   együttesen „szabadító imáknak” nevezhetünk.
Mindehhez azonban minden esetben nagy hitre, sok imádságra és böjtre van szükség, úgy az áldást adó, mint az azt fogadó személy részéről.A legjobb megoldás az lehetne, ha minden ördögűzési szertartással egyidőben, egy csoport együtt imádkozna valahol a beteg gyógyulásáért.

Tartsák sokan szem előtt, hogy a hozzá nem értők, és kicsiny hittel rendelkezők számára veszélyes dolog megtámadni az ördögöt. Nem kell hozzá egyetemi végzettség hogy ördögöt tudj űzni, de annál nagyobb hit, az igen!


Az ördög egyik legnagyobb ravaszsága az, hogy elhiteti velünk: nem létezik. Az ördög, aki megoszt, nemcsak Istentől választ el, hanem az emberektől, a családunktól, a valóságtól is.

Az ördögűzőnek is adatott segítség ezen a földön a hitén kívül, ilyenek a szentelt víz, a felszentelt tárgyak (ereklyék), a feszület, a papoknak a palást stb.


A szenteléssel egy másik menüpont alatt foglalkozom így arra itt nem térek ki.


Elérhetőség:
Tel: 06/30 209-6000