Lucifer

Ha elég nagyok az álmok
és a vágyak,
akkor a körülmények
nem számítanak...

 


Az ember és Lucifer!


Az előzmények:
Mint tudható Isten sok angyalt teremtett, és a mennyországban békében éltek és együtt teremtettek. Köztük volt Lucifer (a fényhozó), Isten jobb keze, aki nagy hatalommal lett felruházva.
A naprendszer, majd a föld megteremtése után, midőn elkészült az ember, a növények és az állatok, ezek után sokasodtak meg a gondok a mennyben.

Tehát az Ördög nem mindig volt ilyen, hanem egy teremtménye volt Istennek. Nem egy csúnya teremtmény szarvakkal és farokkal, hanem szép volt.

A Biblia leírja őt  - Ezékiel írása: Te voltál az arányosság pecsétje, teljes bölcsességgel és tökéletes szépségben. Édenben, Isten kertjében voltál; takarva voltál mindenféle drága kövekkel.

Miután ő is egy teremtménye volt Istennek, ezért nagy bizalommal és felelősséggel járó megbízatást kapott, az emberiség felügyelője is lett, ami a Bibliában írva van Ezékiel: a felkent oltalmazó kérub. Lucifer feladata volt az első emberpárt segíteni Isten követelésének megtartására és oktatni őket a jó viszonyra teremtőjükkel. 
Lucifer eltávozott Isten közvetlen közeléből. Munkáját titokban végezte, és egy ideig valódi szándékát az Isten iránti tisztelet látszata mögé rejtve, igyekezett elégedetlenséget ébreszteni az angyali lények között. A törvény ellen lázította őket.
Lucifer: - Nézzétek, a teremtőnk, ki minket létrehozott, de velünk kerubokkal, angyalokkal végezteti el a munkát (a további teremtéseket), és az ember nevű teremtményének szabad akaratot adott.

Nekünk nem lehet szabad akaratunk, és ez a törvény szükségtelen korlátokat szab a részünkre.  Kövessétek saját akaratotok parancsait. Isten igazságtalan velünk. Nem azért akarok szabad akaratot, mert önmagamat szeretném felmagasztalni, hanem hogy nagyobb dicsőségben legyen része a menny minden lakójának. Számukra szabadságot akarok biztosítani, hogy ti is, tudásotokhoz mérten azt teremthessetek és azt csinálhassatok amit akartok, így eljutva a lét magasabb szintjére. 
Mi örökké élünk, de nincs szabad akaratunk, így mit ér ez az egész?  Mivel érdemelte kis az ember, aki erőtlen és tudatlan, hogy szabad akarattal rendelkezzék? Mi vagyunk, akik sok ezer éves munkával rászolgáltunk erre az adományra.
Sok angyal csatlakozott hozzá, teremtőjük ellen fordulván. 

Mint láthatjuk Lucifer hiába rendelkezett bármekkora hatalommal, csak azt tehette, amit Isten előírt neki. Mivel úgy gondolta, majd akkora tudással rendelkezik, mint a teremtője (képes volt atomi részecskéből napot létrehozni, gyógyítani, stb.), így fellázadt Isten ellen, a többi maga mellé állított angyallal együtt. Mihály vezetésével az Isten mellett szolgáló angyalok letaszították őt az égi csatában a pokolba.


Elérhetőség:
Tel: 06/30 209-6000