Szentelések

Akik hisznek bennem, az én nevemben ördögöket űznek ki,
betegre teszik rá a kezüket,
és azok meggyógyulnak.

 


Szenteltvíz készítése,
Szentelések és áldások!

Só megáldása
Könyörögjünk. - Mindenható örök Istenünk! Alázatosan kérjük irgalmadat. Áldd meg és szenteld meg atyai jóságoddal ezt a sót, amelyet az emberiség használatára teremtettél. Add, hogy mindazoknak, akik használják, testi-lelki üdvét szolgálja. Amire hintik, vagy amibe vegyítik, az tisztuljon meg, a gonoszlélek minden ártó hatalmától és megrontó befolyásától. Krisztus, a mi Urunk által.
Vagy a másik könyörgés:
Könyörögve kérünk, mindenható Istenünk, hogy atyai jóságod áldja meg ezt a sót. Te parancsoltad Elizeus prófétának, hogy sót keverjen a vízbe, és így adjon a víznek termékenyítő erőt. Kérünk, Istenünk, hogy akárhová is hintik ezt a sóval vegyített vizet, távozzék onnan a gonoszlélek minden cselszövése, és Szentlelked jelenléte őrizzen meg minket mindenkor. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.

Végy egy kehely (pohár)  tiszta vizet.

Vízszentelés
Könyörögjünk. - Istenünk, te az emberek üdvözítésére szánt legdrágább titokzatos ajándékaidat, misztériumaidat a vízből fakasztod számunkra. Hallgasd meg könyörgésünket: áraszd erre a megtisztulás sokféle módját jelképező vízre áldásodat .
Add, hogy ez a teremtményed mennyei ajándékaid szolgálatában űzze el a gonoszlelkeket, tartsa távol a betegségeket és hordozza magában az isteni kegyelem hatékony erejét. A hívek házában vagy bármely helyen akármit is érint vagy meghint ennek a víznek cseppje, az legyen egészen tisztává, minden ártó hatalomtól mentessé. Ne üthessen tanyát ott a gonoszlélek, ne verjen gyökeret a rontás szelleme. Szűnjék meg a belopakodó sátán minden cselszövése. Ennek a víznek hintése által távozzék és szűnjék meg minden titkos kór, ami a ház lakóinak épségét vagy nyugalmát veszélyezteti. Add, hogy szent neved segítségül hívásával kért épségük és üdvösségük minden támadással szemben védelmet nyerjen. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.

Az ima közben a megszentelt sót tedd bele a vízbe, majd keverd azt össze.

A szenteltvíz elkészítése után hintsd meg (jobb az, ha már a szenteltvíz elkészítése előtt, egy előzőleg megszentelt vízből is meghinted) magad, majd ezek után használd arra, amire kell.
Természetesen, mielőtt bármelyik szentelést elvégzed, hintsd meg magad szenteltvízzel!

Elérhetőség:
Tel: 06/30 209-6000