Exorcism

Akik hisznek bennem, az én nevemben ördögöket űznek ki,
betegre teszik rá a kezüket,
és azok meggyógyulnak.

 


Ördögűzés (Exorcism)!

Miért van szükség ördögűzésre?
Az ősbűn következtében a Sátánnak és angyalainak van bizonyos hatalma az emberek felett.
A Sátán és angyalai számtalan eszközzel képesek ártani az embereknek. Ezeket alapvetően öt csoportba sorolhatjuk: kísértés (tentatio), támadás (infestatio), testi megszállás (circumsessio), ostromlás vagy benyomulás (obsessio) és teljes megszállás (possesio).


Az öt terület nehezen választható el egymástól, vannak átmenetek és valójában csak az emberi életet befolyásoló erősödés mértéke szerint alkotunk mesterséges határokat, de a valóságban az ördög egyetlen tevékenységéről van szó.

A kísértés
(tentatio): Nem minden rendetlen kívánság írható közvetlenül az ördög számlájára. Ezért nem kell ott ördögi kísértésről beszélni, ahol csupán érzéki vágyról, birtoklási ösztönről, gyávaságról vagy rossz társaságról, vagyis önmagunkból és a bűnös világból származó csábító negatív hatásról van szó. Az ördögi eredetű kísértés ezektől mind irányában, mind erejében különbözhet. Az ördögi eredetű kísértés mindig súlyos, akkor is, ha eleinte csak jelentéktelennek látszó vétekre ösztönöz. Az ördögi kísértés erőteljes, és kitartó…
A kísértések végső célja (és ez rövidtávon megmutatkozik) az Istentől való teljes elfordítás, a pusztítás. Ha a hit területén jelentkezik egy kétely, az általában nem ördögi eredetű, ha azonban az egész hitletétemény megkérdőjeleződik egy pillanat alatt, majdnem mindig a Sátán áll a háttérben. A szexuális jellegű kísértés legtöbbször természetes; azonban ha valaki arra érez kísértést, hogy Istent és az Egyházat vádolja, netalán gyalázza, amiért korlátozza ösztöneit, akkor gyakran ördögi eredetű bajról van szó.
Az öngyilkossággal és a szándékos gyilkossággal, a természetellenes testi vágyakkal, a megrontással, a mágiával, boszorkánysággal (vudu, mukamba), a sátánizmussal és a spiritizmussal kapcsolatos kísértések mögött szinte mindig ott szokott állni az ördög, nem kizárva a természetes hajlamok és kísértések együttműködő jelenlétét sem. A megfelelő orvosság az azonnali imádság és a szentségek (gyónás és a szentáldozás) gyakori vétele.


A támadás (infestatio): Ebben az esetben az ördögi működés kézzelfoghatóbb. Olyan balszerencse-sorozatok, csapások és kísértések érik ennek során az embert, amelyekből lehet látni, hogy nem merő véletlenségről van szó, hiszen véletlenek nincsenek, mint tudjuk. Néha  fény- és hanghatások is jelentkeznek. A megtámadottat rémálmok, látomások és depresszió gyötri, és folytonosan erősödő félelemérzet keríti hatalmába. A szentek életében viszonylag gyakori jelenség. Ez egy sajátos kísértés, melynek segítségével az ördög el akar tántorítani valakit egy cselekedettől.
Felismerését nehezíti, hogy az ördögi támadás nagyon hasonlít ideg- és elmebetegségek egyes tüneteihez. Az orvosok többsége nem feltételezi a probléma ördögi hátterét. A megoldás itt is a kísértésnél mondottakkal azonos, de ha lehet, még fokozottabb mértékben. Érdemes ekkor már keresni egy mélyen hívő embert, aki előtt fel kell tárni lelkünket.

Elérhetőség:
Tel: 06/30 209-6000