Magyarok
Ez az én vallásom,
ez az én életem,
Ezért a keresztet
vállaimra veszem,
Ezért magamat is reá feszíttetem.
 


Ha nem tudod, merről jöttél, hát azt sem tudhatod hová tartasz!
Aki ezt elfeledi, annak se jelene se jövője!

Nem csak az a Magyar ki szétszabdalt országunk szívében él!
Nem a hely határozza meg a hovatartozást, hanem a lélek és a cselekedet.

Uram, hallgasd meg könyörgésünket!
És kiáltásunk jusson Eléd!

Könyörögjünk! Mindenható Örök Isten! Kérünk, őrizd meg Magyar hazánkat minden külső és belső veszedelemtől, és a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriának, Magyarország Nagyasszonyának és pátrónájának, Szent Péter és Pál apostolnak, Szent István királynak, magyar szentjeinknek és boldogjainknak közbenjárása által adj Magyar népednek egységet és békét! Távolítsd el tőle a háborúságot, az egységet megbontó pártoskodást és tévelygést, hogy Anyaszentegyházad hite szerint mindig bátran és szabadon szolgáljon neked. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

Az 1920. június 4-én a versailles-i Kis-Trianon kastélyban aláírt békeszerződés értelmében elcsatolták a háború előtti területünk 72%-át: 325 ezer négyzetkilométerből 232 ezret. 

Románia egyedül nagyobb területet kapott (102 ezer négyzetkilométert), mint amennyi Magyarországnak megmaradt (93 négyzetkilométer).


         A háború előtti 20,9 milliónyi lakosunkból elveszett 13,4 millió (64%).

22 ezer kilométer vasútvonalunkból 8,3 ezer kilométer maradt, elvesztettük úthálózatunk 70%-át, erdőink 88%-át, ásvány- és érckincsünk 80%-át. Olyan történelmi várososaink kerültek az utódállamokhoz - Csehszlovákiához, Romániához és Jugoszláviához -, mint Pozsony, Selmecbánya, Lőcse, Eperjes, Kassa, Munkács, Nagyvárad, Eszék. Elcsatolták a színmagyar Csallóközt, Ausztria javára ítélték a 4 ezer négyzetkilométeres, 300.000 fős Burgenlandot, és még Lengyelország is kapott egy járásnyi területet a Szepességből.

A Kárpát-medence egységes vízgyűjtő rendszere ma nyolc országhoz tartozik.

Mi nem haragszunk, megbocsájtunk, de nem felejtünk! Ekkora csapást, feldolgozni lehetetlen. Elvettétek a történelmi múltunk, tűzzel vassal irtottatok bennünket, és még ma is irtjátok a magyart!
Istennek hála, hogy van még nemzetünk.
Mi azért megbocsátunk és szeretünk benneteket,
mert nem tudjátok mit cselekedtetek s cselekedtek.
Kik így vagy úgy, részt vettek a magyar nemzet kiírtásában,
lészen azoknak Isten ajándéka a pokol!


Elérhetőség:
Tel: 06/30 209-6000