Látomások

Ha elég nagyok az álmok
és a vágyak,
akkor a körülmények
nem számítanak...

 


Natália nővér látomásai!A szerzetesnő látomásait 1945. november 19.-én Mindszenty bíboros Dr. Szabó Imre tb. kanonok, esperes, pápai kamarás, Kecskés Pál pápai prelátus, és Dr. Bánk József egyetemi tanárokkal vizsgáltatta ki. A három főből álló bizottság a nővér látomásait hitelesnek nyilvánította.

A nővér feljegyzéseit már 1941-től XII. Pius pápának továbbították, aki a nővér látomásainak hatására 1942-ben hivatalosan is megadta Máriának a Világ Győzelmes Királynője címet.

Natália nővér Magyarország jövőjét illető látomásai. (részletek)


Az 1940-es év látomásaiból: „Az úr Jézus szavai: „Amint a megváltás a betlehemi istállóból indult, úgy fog elindulni Magyarországról nagy művem: a bűnök eltörlése, a lelkek megszentelése, a sátán letaszítása, az én országomnak diadalmas uralma.” „Magyarország engeszteléséért kész vagyok az egész világon könyörülni… Akarom, hogy Édesanyám, mint a Világ Győzelmes Királynőjének tisztelete Magyarországról induljon el…” 

„Magyarország engeszteléséért kész vagyok az egész világon könyörülni. Ez pedig - miként mondottam - annyiban fog sikerülni, amennyiben Szeplőtelen Anyámnak, mint a ,Világ Győzelmes Királynőjének' megadják a nyilvános tiszteletet és elismerést… Nemzetünket az Úr Jézus személyesen készíti fel az előttünk álló világtörténelmi, apokaliptikus fontosságú feladatra, ugyanis a Sátán fölötti végső győzelem és a megváltás beteljesedésének földi eszközéül - bármilyen hihetetlennek látszik is - a Mennyei Atya öröktől fogva Magyarországot választotta. Erre a feladatra azért lettünk kiválasztva, mert Szent István, első magyar királyunk országunkat a Szent Koronával együtt a Boldogságos Szűznek, az Úr Jézus Édesanyjának örökségéül és örökös tulajdonául adta…”

A nővér 1940-ből származó látomásaiból, szintén az úr Jézus szavai: „Nem a világnak, hanem a bűnnek, a sok lélek örök kárhozatának vége közeledik. Elérkezett az idő, hogy szavaim beteljesüljenek: Egy akol lesz és egy pásztor. (Fogas 1993, 162)…Egy új világ, egy új korszak lesz. Ez az a kor, amit az emberiség elvesztett a paradicsomban…” 


További fontos előzmény a Világ Győzelmes Királynője leányai és férfi szerzetesrendek megalakítása. 
Női ág: A szabadságharc századik évfordulója alkalmából, 1947 augusztusa és 1948 decembere között szervezett Boldog Asszony Évben Mindszenty bíboros megalapította a női rendet, melynek vezetésével Natália nővért bízta meg. A nővér a pártállami ideológia ellenségessége, a rendek „szétszóratásának” idején is, 1992-ben bekövetkezett haláláig életben tartotta a rábízott szerzetesrendet.
Férfi ág: A nővér látomásai szerint a férfi ág megalapítása Máriás Páter Gologit illette volna meg. A 40 éves diktatúra ezt azonban megakadályozta. A későbbi látomások már kifejezetten a férfiág megalakítására irányuló próbálkozások abbahagyására szólítanak fel. „ A férfiág álljon meg, ne mozdítsátok. Amikor eljön az ideje nagy mozgalom lesz! Külföldi segítséggel előbb felépül a kápolna. Addig Jézus felkészíti magának a tagokat. A férfiág tagjai szentek lesznek. Ott mind szentek lesznek. Sok világi pap fog belépni. Ezt mondta az Úr Jézus.” 


Elérhetőség:
Tel: 06/30 209-6000