Próféciák

Ha elég nagyok az álmok
és a vágyak,
akkor a körülmények
nem számítanak...

 


Szent Malakiás!

Írországban, Armagh városában született 1094-ben, az O'Morgair családban (Clairevauxi Szent Bernát leírása alapján). A Maelmhaedhoc névre keresztelték (ennek latinosítása a Malakiás). Szent Cellach (Celsus) szentelte pappá 1119-ben. 1123-ban Bangor apátjává választották és egy évvel később Connor püspökévé szentelték. 1132-ben Armagh prímásává emelkedett. Szent Bernát azt mondja, hogy Szent Malakiás nagyon buzgó volt a vallásban.Szent Celsus halála után Szent Malakiást nevezték ki Armagh érsekévé 1132-ben, bár mélységes alázata miatt nehezen fogadta el ezt a címet. 

1139-ben Rómába utazott, de útközben meglátogatta Clairvaux-ben Szent Bernátot. Amint megpillantotta Rómát az Örök Várost, a földre vetette magát, és latin verseket kezdett mormolni a pápák eljövendő sorsáról. Rómában Írország pápai legátusává nevezték ki. Vissza térve magával hívott még öt szerzetest, hogy települjenek Írországba, így alapította meg 1142-ben a mellifonti apátságot.

Szent Bernát szerint Szent Malakiás pontosan megjósolta saját halálának a napját (november 2).

Egy második Római út közben Szent Malakiás megbetegedett és Szent Bernát kezei közt halt meg, Clairvaux-ben, 1148-ban november 2-án. III. Kelemen pápa 1190 július 6-án avatta szentté.
Szavait a Vatikán több mint háromszáz éven át zárolva tartotta, aztán 1595-ben Velencében megjelent a Liguum vitae (Az élet fája) című könyv Szent Malakiás jóslataival, amelyet Arnold Willon bencés szerzetes adott ki.
Sok csodát tulajdonítanak neki, de a dolog, amiért a legtöbbet említik, a prófétálás ajándéka.

A Szent Malakiásnak tulajdonított próféciák közül a leghíresebb a Pápákra vonatkozó. Ez jelmondatokból áll és mind a 112 Pápára vonatkozóan felsorol egyet-egyet, II. Celesztin Pápával kezdődően, akit 1143-ban választottak meg, és egészen a világ végezetéig tartóan, az utolsó pápáig.


Ezek a jelmondatok, amelyek leírják a Pápákat, utalhatnak az országra, amelyből azok származnak, a nevükre, a címerükre, valamilyen tehetségükre vagy bármilyen más, az adott pápára jellemző dologra. Például VIII. Orbán jelmondata: "Lilium et Rosa"; ő firenzei volt, Itáliából, és a város címerénben jelenik meg a Liliom.

  • 109: "De medietate Lunae" (A félholdé). I. János Pál (1978-1978).
    Neve "Albino Luciani" (fehér fény). Belluno Püspökségben született (nevének eredete a latinosbella luna). 1978. augusztus 26-án választották meg. 25-éről 26-ra virradó éjjelen a Hold az utolsó negyedben volt (félhold volt). Egy holdfogyatkozás után halt meg. Születése, papi és püspöki felszentelése szintén félholdas éjszakákkor történtek.
  • 110: "De labore solis" (A Nap munkája). II. János Pál (1978-2005).
    Rendkívüli és sokrétű munkát végzett. Születésének és halálának napján napfogyatkozás volt.
Elérhetőség:
Tel: 06/30 209-6000