Vallások

Ha elég nagyok az álmok
és a vágyak,
akkor a körülmények
nem számítanak...

 


Vallások és Isten!

Minden hívő fejében megfordul a gondolat, egy idő után, hogy kicsit a saját vallásán kívül körbenézzen a világban, más népek nemzetek miben is hisznek. Szükség van erre azért, hogy tisztán lássunk, a mi vallásunk, bármi is az, mennyire állja meg a helyét a többi mellett.
Én mivel én református vagyok, erről az oldalról közelítem meg a kérdést.
Az alapok: Aki elolvasta az ó szövetséget, (melegen ajánlom) azok számára, kiderül, hogy Isten látja a jót, a rosszat, és ennek megfelelően jár el, de mindenkinek ad (embernek angyalnak) elég időt, (magának is) hogy átgondolja és megváltoztathassa döntését.

Sok kérdés merül fel az olvasóban, miért van az, hogy a bűnbeeséskor nem adott időt Ádámnak, Évának és a kígyónak, Ő felettük azonnal döntött Isten, szinte minden gondolkozás nélkül, a bűnük nagyságát tekintve. Nem tudni, hogy miért történt így, a lényeg, hogy ezt követően majd minden bibliai leírt példában időt kaptunk az elkövetett bűneink jóvátételére.
Az Ó szövetségben egy igazságos, de könyörületes bírót láthatunk Isten „személyében”, aki nem tűr semmit, de megbocsátó, ha látja a bűnbánást.
Az ó szövetség alapja, a zsidó vallásnak (tora), mely nem fogad el mást, azaz, az új szövetséget sem.
Vélhetően módosították az ó szövetséget, mert elolvasása után láthatóan vannak benne „hézagok” melyeket ugyan mindenki egyénileg a saját képzeletével pótolni tud, de sok kinyilatkoztatás körül kérdések merülnek fel az olvasó fejében.
A zsidók ez mellett egy leiratot is létrehoztak, melyet talmudnak neveznek, amelyben az életükre vonatkoztatott parancsokkal, utasításokkal látják el évezredek óta a híveket.
Erről nem írnék bővebb véleményt, mert az én hitem szerint, ez egyrészt nem tartozik a vallás megerősítéséhez, nem Isteni kinyilatkoztatás, bár azt annak a kiegészítéseként adják azsidó hívők kezébe, mégis a benne foglaltatott, „törvények” nem emberhez méltó bánásmódot írnak le, másokkal szemben.
Az Ó szövetség kiemelkedő alakjai közé tartoznak többen, de nagy hangsúlyt fektetnek Mózes és Noé életére. Mózest, ki Isten utasítására megszabadította Izrael népét az egyiptomi elnyomás alól, majd a 10 parancsolatot is kihirdeti stb. a legnagyobb prófétának tartják.

Az Ó szövetségben feltűnik, mikor Mózesnek diktálja le Isten a törvényeket, mintha lelkiismeret furdalása lenne az miatt, mert az özönvíz előtt ezeket nem adta parancsba az embereknek.
Most megtette, de elgondolkodtató, az, hogy kinek a felelőssége, ha valaki ezeket nem ismeri, és alapból nem tudja, mi a jó, és mi az, ami égbekiáltó bűn, mert mondjuk a családja, vagy a környezete, nem világosította fel. Nem szeretnék Istennel vitatkozni, de ha a tíz parancsolat nagy részét betartja valaki, de mondjuk „Ne kívánd felebarátod házát.” és ezt nem teszi, azért talán nem kellene a pokolra küldeni.
Ahogy elmerülsz az Ó szövetség sorai között, elgondolkozol, milyen emberek is volt Isten kiválasztott népe, amikor semmit nem tudtak, s úgy éltek mint az állatok, azaz, még úgy sem, mert gyilkoltak, paráználkodtak, az anyjukkal, az apjukkal közösültek, raboltak, fürdetlenek, büdösek voltak, vért ittak nyers húst ettek stb. nem is folytatom tovább.

A zsidó vallás Jézust, nem fogadja el, nem hogy Isten fiának, de prófétának sem, szerintük nem ő Krisztus, mert még zsidó sem volt! Utóbbi kijelentéseiket az évszázadok folyamán folyamatosan változtatgatják! Mohamedet sem fogadják el, mint prófétát!


Elérhetőség:
Tel: 06/30 209-6000